Bi-länkar

Bi-länkar och Övriga dokument

Bi-länkar

Forum

SBR, Sveriges biodlares riksförbund
Biodlingsföretagarna
Biram
Bisidan
Alternativ.nu

Organisationer

Bin

Biodlarföreningar

Övriga länkar

 

Övriga dokument

Nyköpings Biodlare

Jourlistor. Jourlista för 2019
Verksamhetsberättelse för 2013 verksamhetsberattelse-2013.pdf
Verksamhetsplan för 2014verksamhetsplan-for-2014.pdf
Bästa honung för 2013 utsedd vid årsmötet 14 november 2013. Bästa honung 2013
Bästa honung för 2014 utsedd vid årsmötet 13 november 2014. Bästa honung 2014
Bästa honung för 2015 utsedd vid årsmötet 12 november 2015.Bästa honung 2015

Länsstyrelsen
Bitillsyningsmän i SödermanlandBitillsyningsmän i Södermanland
Anmälan uppställningsplats för bisamhäleluppstallning-v16.pdf

Jordbruksverket
Broschyr om Amerikansk yngelröta am-yngel.pdf
Broschyr om Varroabekämpning med ekologiska metoder varroabekampning-med-ekologiska-metoder.pdf
Lagstiftning
Bisjukdomslag, SFS nr: 1974:212, ändringar införda t o m SFS: 2012:80  Bisjukdomslag
Bisjukdomsförordning, SFS nr: 1974:212, ändringar införda t o m SFS 2012:362 Bisjukdomsförordning
Bekämpning av a yngelröta och varroa SJVFS 1992:38 Bekämpning av yngelröta och varroa.pdf

 

Säkerhetsdatablad för kemikalier
Kaustiksoda (Natriumhydroxid) sds-kaustiksoda.pdf
Mjölksyra 
mjolksyra.pdf
Myrsysra sds-myrsyra.pdf
Oxalsyra 
sds-oxalsyra.pdf
T-röd sds-t-rod.pdf
Ättiksyra

sds-attiksyra.pdf

Övrigt

SBR:s nya stadgar gällande från 11 oktober 2014nya-stadgar.pdf

Årsrapport över säsongen Årsrapport 2014

Bihusesyn/egenkontroll bihusesyn2013.pdf

Lars Erik Flordals Växtatlas bivaxter.xls