Kontakter

Styrelsen
Ordförande: Gun-Britt Jansson, 0155-22 60 36, 073-050 47 00, jansson.fallet@spray.se
Kassör: Jan Eriksson 070-510 07 01, jannebiodlare@gmail.com
Sekreterare: Ulrika Engström 0155-28 75 16, 076-128 75 16, ulrikabiodlare@gmail.com
Vice sekreterare: Marie Hansson 073-6779425, marie.hansson66@gmail.com
Vice ordförande: Håkan Regner 070-619 41 84, biodlarergner@gmail.com
Ledamot: Jon Sagebrand 070-694 67 34 jonsagebrand@gmail.com
Ledamot: Anders Gustafsson 076-112 31 14 ag.mj@tele2.se

Utbildningsansvarig 
Gun-Britt Jansson 0155-22 60 36, 073-050 47 00, jansson.fallet@spray.se

Kursledare
Stefan Alexandersson 070-8170616,   stefanalexandersson394@gmail.com

Bigården
Anders Gustavsson 076-112 31 14

Stugvärd
Vakant

Binät
Jon Sagebrand 070-694 67 34, jonsagebrand@gmail.com

Webb – hemsidan
Göran Wiklund 0707-68 20 59, goran.n.wiklund@gmail.com

Mejladress till Nyköpings Biodlare
biodlarenykoping@gmail.com

Bankgiro
5143-8083