Program

  Program för 2019

Biodlare från andra föreningar är varmt välkomna på torsdagsträffarna! Samtliga möten är vid föreningsgården, Lilla Kungsladugården, om inget annat anges. Varje bikafé (torsdagskvällar) inleds med frågestund om bin och biodling, där mötesdeltagarna har möjlighet att ställa frågor eller kommentera något om bin och biodling. Frågestunden tar cirka 30 minuter av kvällen.

Somliga bikaféer har teman, som då framgår av programmet nedan.

Andra bikaféer kommer att stödja sig på det som händer i bisamhället och vad man som biodlare kan göra.
Frågor som kommer upp under mötet kan också ligga till grund för mötet.

Gå gärna in här ofta, programmet kan ändras och nya programpunkter kan tillkomma!
Har du frågor om programmet så sänd ett mejl till biodlarenykoping@gmail.com.

Januari

8/1 Ti 18:00 Styrelsemöte.
10/1 To 18:00 Bikafé med frågestund samt tema: Film

Februari

3/2 Sö Södermanlands Biodlardistrikt har årsmöte.
5/2  Ti 18:00 Styrelsemöte
7/2 To 18:00 Bikafé med frågestund Tema Nya regler från Jordbruksverket
13/2 On 18:15 Nybörjarcirkel
27/2 On 18;15 Nybörjarcirkel

Mars

5/3 Ti  18:00  Styrelsemöte
7/3 To 18:00 Bikafé med frågestund samt tema: Gör ditt eget champo och salva
13/3 On 18:15 Nybörjarcirkel
22/3 Fr Manusstopp för Binät nr 1 2019. Material till Jon Sagebrand
27/3 On 18:15 Nybörjarcirkel
29/3 Fr Binät nr 1 2019 kommer ut.

April

2/4 Ti 18:00 Styrelsemöte.
4/4 To 18:00 Bikafé med frågestund samt tema: Säker honung och bihusesyn
10/4 On 18:15 Nybörjarcirkel
11/4 To 18:00 Bikafe med frågestund.
25/4 To 18:00 Bikafé med frågestund
24/4 On 18:15 Nybörjarcirkel
27/4 Lö 9:00 Arbetsdag i föreningsgården.

Maj

2/5 To 18:00 Bikafé med frågestund
7/5 Ti 18:00 Styrelsemöte
8/5 On 18;15 Nybörjarcirkel
9/5 To 18:00 Bikafé med frågestund. Tema: Materialvård
16/5 To 18:00 Bikafé med frågestund. Göran Wiklund berättar om kampanjen Stockholm Loves Pollinators
22/5 On 18:15 Nybörjarcirkel
23/5 To Besök hos bi- och äppelodlaren Susan Lundgren i Vrena. Samling vid föreningsgården kl 18. Ta med kaffekorg!

23/5 To 18.00  Bikafé med frågestund

Juni

1/6 Lö Manusstopp för Binät nr 2 2019. Material till Jon Sagebrand
4/6 Ti 18:00 Styrelsemöte
5/6 On 18;15 Nybörjarcirkel
7/6 Fr Binät nr 2 2019 kommer ut.
13/6 To 18:00 Bikafé med frågestund Tema
19/6 On 18:15 Nybörjarcirkel
20/6 To 18:00 Bikafé med frågestund.  Midsommarfirande
27/6To 18:00 Bikafé med frågestund

Juli

4/7 To  18:00 Bikafé med frågestund.
11/7 To 18:00 Bikafé med frågestund.
18/7 To 18:00 Bikafé med frågestund.
25/7 To 18:00 Bikafé med frågestund.

Augusti

1/8 To 18:00 Bikafé med frågestund, försäljning av  oxalsyra.
6/8 Ti 18:00 Styrelsemöte.
8/8 To 18:00 Bikafé med frågestund, försäljning av  oxalsyra.
9/8 Fr Manusstopp för Binät nr 3 2019. Material till Jon Sagebrand
15/8 To 18:00 Bikafé med frågestund.
16/8 Fr Binät nr 3 2019 kommer ut
22/8 To 18:00 Bikafé med frågestund
29/8 To 18.00 Bikafé med frågestund

September

3/9 Ti 18:00 Styrelsemöte
5/9 To 18:00 Bikafé med frågestund
12/9 To 18:00 Bikafé med frågestund
19/9 To 18:00 Bikafé med frågestund samt honungsinlämning för honungsbedömning
26/9To 18:00 Bikafé med frågestund samt honungsinlämning för honungsbedömning
28/9   Lö 9:00  Arbetsdag i föreningsgården
30/9 Må Sista dag för inlämning av motioner till årsmötet. Inlämnas till
Gun-Britt Jansson

Oktober

1/10 Ti 18:00 Styrelsemöte.
3/10 To 18:00 Bikafé med frågestund.
8/10 Ti Manusstopp för Binät nr 4 2019. Material till Jon Sagebrand.
10/10 To 18:00 Bikafé med frågestund  och genomgång av honungsbedömningen.
15/10 Ti Binät nr 4 2019 kommer ut.
17/10 To 18:00 Bikafé med frågestund. Tema: Kupsnickeri med Jon  Sagebrand
24/10 To 18:00 Bikafé med frågestund. Tema: Vaxsmältning
31/10 To 18:00 Bikafé med frågestund

November

5/11 Ti 18:00 Styrelsemöte
7/11 To 18:00  Bikafé med frågestund. Tema: Nya bestämmelser från Jordbruksverket
14/11 To 18:30 Årsmöte för Nyköpings Biodlare
26/11 Ti  18.00 Konstituerande styrelsemöte

December

Inga programlagda aktiviteter