Program

 

Program för 2021

Vi avvaktar med alla träffar, aktiviteter och kurser tillsvidare och inväntar nya
riktlinjer avseende covid-19.

Vi hoppas dock kunna starta i april med torsdagsträffarna, eventuellt
tidigare, och kurs kör i gång så fort det är möjligt.

 

Program för 2020

Biodlare från andra föreningar är varmt välkomna på torsdagsträffarna! Samtliga möten är vid föreningsgården, Lilla Kungsladugården, om inget annat anges. Varje bikafé (torsdagskvällar) inleds med frågestund om bin och biodling, där mötesdeltagarna har möjlighet att ställa frågor eller kommentera något om bin och biodling. Frågestunden tar cirka 30 minuter av kvällen.

Somliga bikaféer har teman, som då framgår av programmet nedan.

Andra bikaféer kommer att stödja sig på det som händer i bisamhället och vad man som biodlare kan göra.
Frågor som kommer upp under mötet kan också ligga till grund för mötet.

Gå gärna in här ofta, programmet kan ändras och nya programpunkter kan tillkomma!
Har du frågor om programmet så sänd ett mejl till

Januari

7/1 Ti 18.00 Styrelsemöte
9/1 To 18.00 Bikafé med frågestund samt tema: Bibrödströskan
29/1 On 18.00 Nybörjarcirkel 1

Februari

4/2 Ti 18.00 Styrelsemöte
5/2 On 18.00 Nybörjarcirkel 2
6/2 To 18.00 Bikafé med frågestund Tema Film
9/2 Sö Södermanlands Biodlardistrikt har årsmöte
12/2 On 18.00 Nybörjarcirkel 1
17/2 On 18.00 Nybörjarcirkel 2
26/2 On 18.00 Nybörjarcirkel 1

Mars

3/3 Ti 18.00  Styrelsemöte
4/3 On 18.00 Nybörjarcirkel 2
5/3 To 18.00 Bikafé med frågestund samt tema:  Materialvård
11/3 On 18.00 Nybörjarcirkel 1
18/3 On 18.00 Nybörjarcirkel 2
20/3 Fr Manusstopp för Binät nr 1 2020. Material till Jon Sagebrand
25/3 On 18.00 Nybörjarcirkel 1
27/3 Fr Binät nr 1 2020 kommer ut.

 April

1/4 On 18.00 Nybörjarcirkel 2
2/4 To 18.00 Bikafé med frågestund samt tema: Trädgårdsväxter för bin med Greger Lanz
7/4 Ti 18.00 Styrelsemöte.
15/4 On 18.00 Nybörjarcirkel 1
16/4 To 18.00 Bikafe med frågestund
22/4 On 18.00 Nybörjarcirkel 2
23/4 To 18.00 Bikafé med frågestund. Tema: Vaxprodukter
25/4 Lö 9.00 Arbetsdag i föreningsgården.
29/4 On 18.00 Nybörjarcirkel 1

Maj

5/5 Ti 18.00 Styrelsemöte
6/5 On 18.00 Nybörjarcirkel 2
7/5 To 18.00 Bikafé med frågestund. Tema
13/5 On 18.00 Nybörjarcirkel 1
14/5 To 18.00 Bikafé med frågestund. Tema: Solitärbin med Ulla-Karin Danielsson
20/5 On 18.00 Nybörjarcirkel 2
27/5 On 18.00 Nybörjarcirkel 1
28/5 To 18.00 Bikafé med frågestund
30/5 Lö Manusstopp för Binät nr 2 2020. Material till Jon Sagebrand

Juni

2/6 Ti 18.00 Styrelsemöte
3/6 On 18.00 Nybörjarcirkel 2
4/6 To 18.00 Bikafé med frågestund
5/6 Fr Binät nr 2 2020 kommer ut
10/6 On 18.00  Nybörjarcirkel 1
11/6 To 18.00 Bikafé med frågestund Tema
17/6 On 18.00 Nybörjarcirkel 2
18/6 To 18.00 Bikafé med frågestund   Midsommarfirande
24/6 On 18.00 Nybörjarcirkel 1
25/6 To .00 Bikafé med frågestund

Juli

2/7 To  18.00 Bikafé med frågestund
9/7 To 18.00 Bikafé med frågestund
16/7 To 18,00 Bikafé med frågestund
23/7 To 18.00 Bikafé med frågestund
30/7 To  18.00 Bikafé  med frågestund  Försäljning av oxalsyra

Augusti

4/8 Ti 18:00 Styrelsemöte
6/8 To 18:00 Bikafé med frågestund, försäljning av  oxalsyra
7/8 Fr Manusstopp för Binät nr 3 2020. Material till Jon Sagebrand
13/8 To 18:00 Bikafé med frågestund
14/8 Fr Binät nr 3 2020 kommer ut
20/8 To 18:00 Bikafé med frågestund
7/8 To 18:00 Bikafé med frågestund

September

1/9 Ti 18:00 Styrelsemöte
3/9 To 18:00 Bikafé med frågestund
10/9 To 18:00 Bikafé med frågestund
17/9 To 18:00 Bikafé med frågestund samt honungsinlämning för honungsbedömning
24/9To 18:00 Bikafé med frågestund samt honungsinlämning för honungsbedömning
26/9   Lö 9:00  Arbetsdag i föreningsgården
30/9 On Sista dag för inlämning av motioner till årsmötet. Inlämnas till Gun-Britt Jansson.

Oktober

1/10 To 18:00 Bikafé med frågestund
6/10 Ti 18:00 Styrelsemöte
8/10 To 18:00 Bikafé med frågestund  och genomgång av       honungsbedömningen
9/10 Fr Manusstopp för Binät nr 4 2020. Material till Jon Sagebrand
15/10 To Binät nr 4 2020 kommer ut
15/10 To 18:00 Bikafé med frågestund
22/10 To 18:00 Bikafé med frågestund
29/10 To 18:00 Bikafé med frågestund

November

3/11 Ti 18:00 Styrelsemöte
5/11 To 18:00  Bikafé med frågestund
12/11 To 18:30 Årsmöte för Nyköpings Biodlare
24/11 Ti 18:00  Konstituerande styrelsemöte

December

Inga programlagda aktiviteter