Program

  Program för 2020

Biodlare från andra föreningar är varmt välkomna på torsdagsträffarna! Samtliga möten är vid föreningsgården, Lilla Kungsladugården, om inget annat anges. Varje bikafé (torsdagskvällar) inleds med frågestund om bin och biodling, där mötesdeltagarna har möjlighet att ställa frågor eller kommentera något om bin och biodling. Frågestunden tar cirka 30 minuter av kvällen.

Somliga bikaféer har teman, som då framgår av programmet nedan.

Andra bikaféer kommer att stödja sig på det som händer i bisamhället och vad man som biodlare kan göra.
Frågor som kommer upp under mötet kan också ligga till grund för mötet.

Gå gärna in här ofta, programmet kan ändras och nya programpunkter kan tillkomma!
Har du frågor om programmet så sänd ett mejl till

Januari

7/1 Ti 18.00 Styrelsemöte.

9/1 To 18.00 Bikafé med frågestund samt tema: Bibrödströskan

29/1 On 18.00 Nybörjarcirkel 1

Februari

4/2 Ti 18.00 Styrelsemöte 

5/2 On 18.00 Nybörjarcirkel 2

6/2 To 18.00 Bikafé med frågestund Tema Film

9/2 Sö Södermanlands Biodlardistrikt har årsmöte

12/2 On 18.00 Nybörjarcirkel 1

17/2 On 18.00 Nybörjarcirkel 2

26/2 On 18.00 Nybörjarcirkel 1

Mars

3/3 Ti 18.00  Styrelsemöte

4/3 On 18.00 Nybörjarcirkel 2

5/3 To 18.00 Bikafé med frågestund samt tema:  Materialvård

11/3 On 18.00 Nybörjarcirkel 1

18/3 On 18.00 Nybörjarcirkel 2

20/3 Fr Manusstopp för Binät nr 1 2020. Material till Jon Sagebrand

25/3 On 18.00 Nybörjarcirkel 1

27/3 Fr Binät nr 1 2020 kommer ut.

 April

1/4 On 18.00 Nybörjarcirkel 2

2/4 To 18.00 Bikafé med frågestund samt tema: Trädgårdsväxter för bin med Greger Lanz

7/4 Ti 18.00 Styrelsemöte.

15/4 On 18.00 Nybörjarcirkel 1

16/4 To 18.00 Bikafe med frågestund

22/4 On 18.00 Nybörjarcirkel 2

23/4 To 18.00 Bikafé med frågestund

25/4 Lö 9.00 Arbetsdag i föreningsgården.

29/4 On 18.00 Nybörjarcirkel 1

Maj

5/5 Ti 18.00 Styrelsemöte

6/5 On 18.00 Nybörjarcirkel 2

7/5 To 18.00 Bikafé med frågestund. Tema

13/5 On 18.00 Nybörjarcirkel 1

14/5 To 18.00 Bikafé med frågestund. Tema: Solitärbin med Ulla-Karin Danielsson

20/5 On 18.00 Nybörjarcirkel 2

27/5 On 18.00 Nybörjarcirkel 1

28/5 To 18.00 Bikafé med frågestund

30/5 Lö Manusstopp för Binät nr 2 2020. Material till Jon Sagebrand

Juni

2/6 Ti 18.00 Styrelsemöte

3/6 On 18.00 Nybörjarcirkel 2

4/6 To 18.00 Bikafé med frågestund

5/6 Fr Binät nr 2 2020 kommer ut.

10/6 On 18.00  Nybörjarcirkel 1

11/6 To 18.00 Bikafé med frågestund Tema

17/6 On 18.00 Nybörjarcirkel 2

18/6 To 18.00 Bikafé med frågestund   Midsommarfirande

24/6 On 18.00 Nybörjarcirkel 1

25/6 To .00 Bikafé med frågestund

Juli

2/7 To  18.00 Bikafé med frågestund.

9/7 To 18.00 Bikafé med frågestund.

16/7 To 18,00 Bikafé med frågestund.

23/7 To 18.00 Bikafé med frågestund.

30/7 To  18.00 Bikafé  med frågestund  Försäljning av oxalsyra

Augusti

4/8 Ti 18:00 Styrelsemöte.

6/8 To 18:00 Bikafé med frågestund, försäljning av  oxalsyra.

7/8 Fr Manusstopp för Binät nr 3 2020. Material till Jon Sagebrand

13/8 To 18:00 Bikafé med frågestund.

14/8 Fr Binät nr 3 2020 kommer ut

20/8 To 18:00 Bikafé med frågestund

27/8 To 18:00 Bikafé med frågestund.

September

1/9 Ti 18:00 Styrelsemöte

3/9 To 18:00 Bikafé med frågestund.

10/9 To 18:00 Bikafé med frågestund.

17/9 To 18:00 Bikafé med frågestund samt honungsinlämning för honungsbedömning.

24/9To 18:00 Bikafé med frågestund samt honungsinlämning för honungsbedömning.

26/9   Lö 9:00  Arbetsdag i föreningsgården

30/9 On Sista dag för inlämning av motioner till årsmötet. Inlämnas till

Gun-Britt Jansson.

Oktober

1/10 To 18:00 Bikafé med frågestund.

6/10 Ti 18:00 Styrelsemöte.

8/10 To 18:00 Bikafé med frågestund  och genomgång av       honungsbedömningen.

9/10 Fr Manusstopp för Binät nr 4 2020. Material till Jon Sagebrand.

15/10 To Binät nr 4 2020 kommer ut.

15/10 To 18:00 Bikafé med frågestund

22/10 To 18:00 Bikafé med frågestund

29/10 To 18:00 Bikafé med frågestund

November

3/11 Ti 18:00 Styrelsemöte

5/11 To 18:00  Bikafé med frågestund

12/11 To 18:30 Årsmöte för Nyköpings Biodlare.

24/11 Ti 18:00  Konstituerande styrelsemöte.

December

Inga programlagda aktiviteter