Program

Program för 2018

Biodlare från andra föreningar är varmt välkomna på torsdagsträffarna! Samtliga möten är vid föreningsgården, Lilla Kungsladugården, om inget annat anges. Varje bikafé (torsdagskvällar) inleds med frågestund om bin och biodling, där mötesdeltagarna har möjlighet att ställa frågor eller kommentera något om bin och biodling. Frågestunden tar cirka 30 minuter av kvällen.

Somliga bikaféer har teman, som då framgår av programmet nedan.

Andra bikaféer kommer att stödja sig på det som händer i bisamhället och vad man som biodlare kan göra.
Frågor som kommer upp under mötet kan också ligga till grund för mötet.

Gå gärna in här ofta, programmet kan ändras och nya programpunkter kan tillkomma!
Har du frågor om programmet så sänd ett mejl till biodlarenykoping@gmail.com

Januari
9/1 Ti 18.00 Styrelsemöte
11/1 To 18.00 Bikafé med frågestund. Tema: Film
24/1 On 18.00 Start nybörjarkurs

Februari
1/2 To 18.00 Bikafé med frågestund. Tema: Materialvård
4/2 Sö Södermanlands Biodlardistrikt har årsmöte
6/2 Ti 18.00 Styrelsemöte
27/2 Ti 18.00 Nybörjarcirkel 2.  Introduktion
28/2 On 18.00 Nybörjarcirkel 1. Introduktion

Mars
1/3 To 18.00 Bikafé med frågestund samt tema: Beecykelmetoden med Staffan Tegebäck
6/3 Ti 18.00 Styrelsemöte
13/3 Ti 18.00 Nybörjarcirkel 2. Livet i ett bisamhälle/ biodlarens utrustning
14/3 On 18.00 Nybörjarcirkel 1. Livet i ett bisamhälle/ biodlarens utrustning
23/3 To 18.00 Manusstopp för Binät nr 1 2018.
Material till 
Jon Sagebrand
27/3 Ti 18.00 Nybörjarcirkel 2. Vinter/vår
28/3 On 18.00 Nybörjarcirkel 1. Vinter/vår
28/3 On Binät nr 1 2018 kommer ut

April
3/4 Ti 18.00 Styrelsemöte
5/4 To 18.00 Bikafé med frågestund. Tema: Hur har vintern varit?
10/4 Ti 18.00 Nybörjarcirkel 2. Sommar/höst
11/4 On 18.00 Nybörjarcirkel 1. Sommar/höst
12/4 To 18.00 Bikafé med frågestund
19/4 To 18.00 Bikafé med frågestund. Tema VSH-projekt. Gäst Simon Hultman från Eskilstuna
21/4 Lö 9.00 Arbetsdag i föreningsgården
24/4 Ti 18.00 Nybörjarcirkel. Bihälsa
25/4 On 18.00 Nybörjarcirkel. Bihälsa
26/4 To 18.00 Bikafé med frågestund

Maj
3/5 To 18.00 Bikafé med frågestund
8/5 Ti 18.00 Styrelsemöte
8/5 Ti 18.00 Nybörjarcirkel 2. Praktiskt arbete
9/5 On 18.00 Nybörjarcirkel 1. Praktiskt arbete
17/5 To 18.00 Bikafé med frågestund
22/5 Ti 18.00 Nybörjarcirkel 2. Studiebesök/praktiskt arbete
23/5 On 
18.00 Nybörjarcirkel 1. Studiebesök/praktiskt arbete
24/5 To 18.00 Bikafé med frågestund. Tema:  Hjärt- och lungräddningPresentatör Lisabeth Brevig.
29/5 Ti 18.00 Nybörjarcirkel 2, Bigården/dragväxter
30/5 On 18.00 Nybörjarcirkel 2, Bigården/dragväxter
31/5 To 18.00 Bikafé med frågestund

Juni
1/6 To Manusstopp för Binät nr 2 2018. Material till Jon Sagebrand
5/6 Ti 18.00 Styrelsemöte
7/6 Ti 18.00 Bikafé med frågestund. Tema: Säker honung
8/6 To Binät nr 2 2018 kommer ut
12/6 Ti 
18.00 Nybörjarcirkel 2, Avläggare/praktiskt arbete
13/6 On 18.00 Nybörjarcirkel 1, Avläggare/praktiskt arbete
14/6 Ti 18.00 Bikafé med frågestund
19/6 Ti 18.00 Nybörjarcirkel 2. Skattning/slungning
20/6 18.00 Nybörjarcirkel 1. Skattning/slungning
21/6 To 18.00 Midsommarfirande på föreningsgården
28/6 To 18.00 Bikafé med frågestund

Juli
5/7 To 18.00 Bikafé med frågestund
12/7 To 18.00 Bikafé med frågestund
19/7 To 18.00 Bikafé med frågestund
26/7 To 18.00 Bikafé med frågestund

Augusti
2/8 To 18.00 Bikafé med frågestund
7/8 Ti 18.00 Styrelsemöte
8/8 On Manusstopp för Binät nr 3 2018. Material till Jon Sagebrand
9/8 To 18.00 Bikafé med frågestund. Försäljning av oxalsyra
16/8 To Binät nr 3 kommer ut
16/8 To 18.00 Bikafé med frågestund
23/8 To 18.00 Bikafé med frågestund
30/8 To 18.00 Bikafé med frågestund

September
4/9 Ti 18.00 Styrelsemöte
6/9 To 18.00 Bikafé med frågestund
13/9 To 18.00 Bikafé med frågestund
20/9 To 18.00 Bikafé med frågestund samt honungsbedömning
27/9 To 18.00 Bikafé med frågestund samt honungsbedömning
30/9 Lö Sista dag för inlämning av motioner till årsmötet. Lämnas till Gun-Britt Jönsson

Oktober
2/10 Ti 18.00 Styrelsemöte
4/10 To 18.00 Bikafé med frågestund
10/10 On Manusstopp för Binät nr 4 2018
11/10 To 18.00 Bikafé med frågestund
17/10 Binät nr 4 2018 kommer ut
18/10 To 18.00 Bikafé med frågestund
25/10 To 18.00 Bikafé med frågestund
27/10 Lö Arbetsdag på föreningsgården

November
1/11 To 18.00 Bikafé med frågestund
6/11 Ti 18.00 Styrelsemöte
8/11 To 18.00 Bikafé med frågestund
15/11 To 18.30 Årsmöte för Nyköpings Biodlare
27/11 Ti 18.00 Konstituerande styrelsemöte

December
Inget program denna månad