Program

Program för 2017

Biodlare från andra föreningar är varmt välkomna på torsdagsträffarna! Samtliga möten är vid föreningsgården, Lilla Kungsladugården, om inget annat anges. Varje bikafé (torsdagskvällar) inleds med frågestund om bin och biodling, där mötesdeltagarna har möjlighet att ställa frågor eller kommentera något om bin och biodling. Frågestunden tar cirka 30 minuter av kvällen.

Somliga bikaféer har teman, som då framgår av programmet nedan.

Andra bikaféer kommer att stödja sig på det som händer i bisamhället och vad man som biodlare kan göra.
Frågor som kommer upp under mötet kan också ligga till grund för mötet.

Gå gärna in här ofta, programmet kan ändras och nya programpunkter kan tillkomma!
Har du frågor om programmet så sänd ett mejl till biodlarenykoping@gmail.com

Januari

10/1 Ti 18.00 Styrelsemöte
12/1 To 18.00 Bikafé med frågestund. Tema: Film
25/1 On 18.00 Start nybörjarkurs

Februari

2/2 To 18.00 Bikafé med frågestund
7/2 On 18.00 Styrelsemöte
12/2 Sö Södermanlands Biodlardistrikt har årsmöte
15/2 On 18.00 Distriktet anordnar informationskväll om Gifter i odlingslandskapet. Plats: Drottninggatan 2, Flen. Avgiftsfritt.
22/2 On 18.00 Nybörjarkurs

Mars

2/3 To 18.00 Bikafé med frågestund samt tema: Salvatillverkning
7/3 Ti 18.00 Styrelsemöte
8/3 On 18.00 Nybörjarkurs
16/3 To 18.00 Bikafé med frågestund. Tema: Elisabeth Wink berättar om resa till Litauen
22/3 On 18.00 Nybörjarkurs
23/3 To Manusstopp för Binät nr 1 2017. Material till Jon Sagebrand
30/3 To 18.00 Bikafé med frågestund. Tema: Nosemaundersökning
31/3 Fr Binät nr 1 kommer ut

 April

4/4 Ti 18.00 Styrelsemöte
5/4 On 18.00 Nybörjarkurs
6/4 To 18.00 Bikafé med frågestund. Tema: Säker honung och bihälsa. Info från distriktet med Hanne Uddling och Rolf Svensson
2o/4 To 18.30 Halvårsmöte/vårmöte i föreningen – protokollfört
22/4 Lö 9.00 Städning i föreningsgården
26/4 On 18.00 Nybörjarkurs
27/4 To 18.00 Bikafé med frågestund. Tema: Hur har vintern varit?

Maj

2/5 Ti 18.00 Styrelsemöte
4/5 To 18.00 Bikafé med frågestund samt tema: Bihusesyn
10/5 On 18.00 Nybörjarkurs
11/5 To 18.00 Bikafé med frågestund
17/5 On 18.00 Nybörjarkurs
18/5 To 18.00 Bikafé med frågestund. Tema: Svärmförhindring, avläggare
31/5 On 18.00 Nybörjarkurs

Juni

 1/6 To Manusstopp för Binät nr 2 2017. Material till Jon Sagebrand
1/6 To 18.00 Bikafé med frågestund. Tema: Honungens behandling
8/6 To 18.00 Bikafé med frågestund
9/6 To Binät nr 2 kommer ut                                                                                                                 10/6 Lö kl 11.00 StudiebesökAlexander Bleckert inbjuder till intressant studiebesök. Han har nordiska bin och odlar drottningar. Vi samlas vid föreningsgården kl 10 för samåkning till Tovetorps forskningsstation nära Östermalma. Medtag kaffekorg
13/6 Ti 18.00 Styrelsemöte
14/6 On 18.00 Nybörjarkurs
15/6 To 18.00 Bikafé med frågestund. Tema: Hur går honungsbedömning till ?
21/6 On 18.00 Nybörjarkurs
22/6 To 18.00 Midsommarfirande på föreningsgården
29/6 To 18.00 Bikafé med frågestund

Juli

6/7 To 18.00 Bikafé med frågestund
13/7 To 18.00 Bikafé med frågestund
20/7 To 18.00 Bikafé med frågestund
27/7 To 18.00 Bikafé med frågestund

 Augusti

1/8 Ti 18.00 Styrelsmöte
3/8 To 18.00 Bikafé med frågestund, försäljning av oxalsyra
10/8 On Manusstopp för Binät nr 3 2017. Material till Jon Sagebrand
10/8 To 18.00 Bikafé med frågestund. Försäljning av oxalsyra. Tema: Invintring, varroabehandling
17/8 Binät nr 3 2017 kommer ut
17/8 To 18.00 Bikafé med frågestund
24/8 To 18.00 Bikafé med frågestund
31/8 To 18.00 Bikafé med frågestund. Tema: Vaxhantering

September

5/9 Ti 18.00 Styrelsemöte
7/9 To 18.00 Bikafé med frågestund
14/9 To 18.00 Bikafé med frågestund
21/9 To 18.00 Bikafé med frågestund. Inlämning av honung för bedömning
28/9 To 18.00 Bikafé med frågestund. Inlämning av honung för bedömning
30/9 Lö Sista dag för inlämning av motioner till årsmötet. Inlämnas till Gun-Britt Jansson

Oktober

3/10 Ti 18.00 Styrelsemöte
5/10 To Bikafé med frågestund
9/10 Må Manusstopp för Binär nr 4 2017. Material till Jon Sagebrand
12/10 To 18.00 Bikafé med frågestund. Genomgång av honungsbedömning
17/10 To Binät nr 4 2017 kommer ut
19/10 To 18.00 Bikafé med frågestund
26/10 To 18.00 Bikafé med frågestund
28/10 Lö 9.00 Städdag på föreningsgården

 November

2/11 To 18.00 Bikafé med frågestund
7/11 Ti 18.00 Styrelsemöte
9/11 To 18.00 Bikafé med frågestund
16/11 To 18.30 Årsmöte för Nyköpings Biodlare
28/11 Ti 18.00 Konstituerande styrelsemöte

December

Januari 2018

Preliminär start för kurs i biodling. Tio kurstillfällen