Bi-länkar

Bi-länkar och Övriga dokument

Forum

SBR, Sveriges biodlares riksförbund
Biodlingsföretagarna
Biram
Bisidan
Alternativ.nu

Organisationer

Bin

Biodlarföreningar

Övriga länkar

 

Övriga dokument

Nyköpings Biodlare

Jourlistor. Jourlista för 2020
Verksamhetsberättelse för 2013
Verksamhetsplan för 2014
Bästa honung för 2013 utsedd vid årsmötet 14 november 2013
Bästa honung för 2014 utsedd vid årsmötet 13 november 2014
Bästa honung för 2015 utsedd vid årsmötet 12 november 2015

Länsstyrelsen
Bitillsyningsmän i Södermanland
Anmälan uppställningsplats för bisamhälle

Jordbruksverket
Lagstiftning

 

Säkerhetsdatablad för kemikalier
Kaustiksoda (Natriumhydroxid) 
Mjölksyra

Myrsysra 
Oxalsyra

T-röd
Ättiksyra

Övrigt