Bigården

Bigården

Vid föreningsgården har Nyköpings Biodlare en bigård med fem kupor. I kuporna har vi gula italienska bin (Apis mellifera ligustica). Föreningen har beslutat att inom sitt upptagningsområde i första hand främja och bedriva avelsarbete på det gula biet. Anledningen till att vi har fastnat för det gula biet är dess mycket goda egenskaper som består av att rasen är bra till humöret (from och kakfast), att den lever i större kolonier som ger bra vår- och försommardrag samt att rasen är känd för att vara svärmtrög.

Bigården används som studie- och referensbigård samt till honungsproduktion.
Normalt har vi tio bisamhällen i bigården, men hösten 2011 drabbades vi av varje biodlares fasa, amerikansk yngelröta. Detta var första gången som vi fick in amerikans yngelröta på denna bigård. Vi har haft bin på Lilla Kungsladugården sedan 2000. Samhället och kupan som bina befolkade förintades enligt konstens alla regler. Föreningsbigården med sina byggnader och bigård invigdes 17 maj 2003. Du kan läsa mer om föreningsgården, våra aktiviteter, legendariska biodlare i föreningen, medlemsutveckling med mera under föreningen.

På bigården har vi samhällen för i första hand honungsproduktion och som referenssamhällen. Dessa samhällen finns i egenkonstruerade och egenproducerade stapelkupor. Vår medlem Rune Jansson har både konstruerat och producerat både bottnar, sarger/lådor och tak.
Förutom produktionssamhällen har vi även en trågkupa med plats för 18 ramar i tråget i bigården. Trågkupan är i första hand för studieändamål. Till detta finns även en enramars observatörskupa. Samtliga kupor är i format lågnormal.
Bigården är öppen för besök de torsdagar som vi har möte på föreningsgården. Vilka torsdagar det är möte framgår under program.

Den stora bistölden

Förstasidan ur Södermanlands Nyheter måndag den 12 april 2007

Påskhelgen 2007 blev en svart helg i föreningen. När stugfogden Holger Andersson kom till bigården fann han att endast en tom extrakupa fanns kvar. Alla övrig sju kupor var stulna. Det stod bara tomma bänkar kvar.
Bisamhällena och kuporna har inte återfunnits. Vi fick starta om verksamheten från noll i bigården.
Engagemanget från allmänheten och från biodlare blev stort och omfattande. Vi fick donationer från givmilda biodlare både från vår egen förening och från givare ute i landet. Inför invintringen på hösten 2007 hade vi så igång åtta samhällen som producerade honung.

Bisjukdomar förr och nu

Som nämndes ovan så drabbades vi under hösten 2011 av amerikans yngelröta för första gången i vår bigård vid Lilla Kungsladugården. I Nyköpingstrakten hade totalt sex samhällen smittats och det var fyra bigårdar som hade drabbats. Alla drabbade kupor med tillhörande bisamhällen har förintats i laga ordning. Bitillsyningsmännen undersökte alla samhällen som låg inom en radie på tre km runt varje drabbad bigård.

Amerikansk yngelröta har de flesta biodlare börjat betrakta som något som hörde till förgången tid. Det som hände oss 2011 är en tankeställare och ett uppvaknande. Sjukdomarna finns där ute fortfarande och det är viktigt att vi är medvetna om dem och även fortsättningsvis är beredda på att bekämpa sjukdomarna.
Under 2000-talet har vi fått in ett nytt problem inom biodlingen och det är varroakvalstret. Det är spännande att läsa gamla protokoll och via dem följa hur varroan kom allt närmare Nyköping och föreningens bigård. Hösten 2003 rapporterades att varroan hade kommit så nära som till Malmköping. Sommaren 2004 hade vi så fått in varroan i Nyköping och nu finns den i stort sett i varenda kupa. Det enda som gäller är att bekämpa varroan med alla till buds stående medlen.

Tittar vi tillbaka på biodlingen på 1990-talet och tidigare så var sjukdomsbilden annorlunda jämfört med i dag. De sjukdomar som man fick jobba med på den tiden var hos yngel: amerikansk yngelröta, larvpest, säckyngel och kalkyngel. Bland vuxna djur var det framförallt nosema och utsot som ställde till problem.
Under 2000-talet har det dominerande problemet varit varroa och vi har till viss del glömt bort de andra sjukdomarna. De ”gamla” sjukdomarna finns kvar, det får vi inte glömma bort.
Vi har dock mindre problem med sjukdomar nu än vi hade förr och det beror nog till stora delar på bättre bistammar, bättre utrustning och bättre utbildade biodlare i dag.

Honungsproduktionen förr och nu

Du kan läsa om honungsproduktionen i presentationen av föreningen.

Arne Fjällborg