Bin och forskning

Bin och forskning

Sidan senast uppdaterad 1 januari 2015
Uppdatering sker i datumordning, där nyaste materialet ligger överst.

Biodlarkonferens: Honung som ett framtida probiotika för människor – You Tube
Tekn. Dr Tobias Olofsson & Tekn.Dr Alejandra Vásquez, Con Cellae AB har genom sin forskning vid Lunds Tekniska högskola upptäckt mjölksyrabakterier i honung. Bakterierna visade sig ha potentiella möjligheter att kunna användas som ett framtida probiotika för människor. Här är Olofssons och Vasquez föreläsning vid en biodlarkonferens arrangerad av Jordbruksverket. Föreläsningen är på 43 minuter.

Kritik har framförts mot en doktorsavhandling gjord på SLU om neonikotinoiders påverkan på bin
Biodlaren och professorn emeritus Bengt Nihlgård vid Lunds Universitet har framfört kritik mot en avhandling framlagd vid SLU i Uppsala. Avhandlingen är framlagd av Julia Goss (Neonicotionoids and honey bee health, SLU, Uppsala, 53pp).
Bengt Nihlgård skriver i sina slutsatser: Nu har, enligt projektplanen 2014 för hela försöket, en upprepning av provtagningarna ägt rum, och det verkar som att samma provtagningsmisstag tycks ha upprepats. Man får tyvärr intryck av att man inte vill se några effekter på honungsbin och dess patogener av neonikotinoider. Detta känns allvarligt, speciellt eftersom tolkningen av Goss (2014) kommer att leda till förhastade och förmodligen felaktiga slutsatser rörande neonikotinoidernas effekter på honungsbina och deras patogener.
Bengt Nihlgårds kritik och synpunkter har publicerats på Biodlingsföretagarnas hemsida  och du kan ta del av alla hans synpunkter här.

Undersökning av fyra antimikrobiella preparat
En intressant uppsats skriven av Linn Söderström har publicerats på SLU, Uppsala. Uppsatsen har titeln Utvärdering av fyra antimikrobiella preparat som alternativ till antibiotika vid behandling av sårinfektioner. Uppsatsen går igenom fyra olika preparat och deras effekter, bland annat honungs effekt vid sårinfektioner. En mycket intressant uppsats. Läs den här.

Kan bi-bakterier ersätta antibiotika?
Håkan Säfström har sänt en artikel till mig från Lunds Universitet som handlar om den forskning som bedrivs där vad gäller mjölksyrebakterierna i binas honungsmage. Observera att mjölksyrebakterierna är bara aktiva i färsk ej behandlad honung.

Artiklar om vad du kan göra för att hjälpa bin och humlor i vårt landskap
Jordbruksverket har en hel del mycket bra material som beskriver samspelet i naturen mellan bin/humlor och jordbruket. Du finner materialet på denna länk. Länken leder sedan vidare till en hel del material som beskriver sampelet mellan oss biodlare och jordbrukarna, där finns också annat material om biodling. Du hittar materialet i högerspalten på sidan. Jordbruksverkets ingångssida som behandlar bin och humlor finner du på denna länk.

Hur ont gör det och var gör det ondast på kroppen att bli bistucken?
En artikel i National Geographic som handlar om en undersökning på en person = forskaren själv, där han undersökte hur smärtsamt det är att bli stucken av ett honungsbi. De  smärtsammaste ställena på  kroppen att bli stucken på (enligt denna undersökning) är: nästippen, överläppen och penis. Ta del av artikel på denna länk. I artikel finns också en kroppsbild med en smärtskala. Tänk på att detta är delvis en subjektiv upplevelse från en person, men troligen stämmer smärtupplevelsen i stora drag på de flesta av oss.

Starrs smärtskala
Det finns en smärtskala vid insektsbett och insektsstick. Skalan går från 1 till 4 +, där minsta smärta är 1 och största smärta är 4 +. På skalan finner vi bin, humlor och getingar på 2. De värsta insekterna är en geting som jagar fågelspindlar (Pepsis geting, smärta 4) och  jaktmyran “bullet ant” (Paraponera clavata, smärta 4 +). Lyckligtvis finns inte dessa insekter i våra trakter utan de hittas i Latin- och Sydamerika. Skalan är skapad av entomologen Christopher Starr. Här har du nu skalan.

Bin motar bort elefanter
Bin är ett effektivt och billigt sätt att hålla elefanter borta från åkermark, dit de söker sig för att äta. Läs om detta i denna notis från DN. 

Föreläsning: Pesticides & Bees a Dangerous Mix (Pestisider och bin, en farlig mix)
Robert Paxton höll en föreläsning den 30 mars 2013 på National Honey Show 2103 om gifter och bin. Föreläsningen beskriver hur bin drabbas av gifterna och framför allt hur de drabbas av cocktail av gifter. Föreläsningen är på engelska och knappt en timme lång, den är väl värd att se och lyssna på. Den finns ute på You Tube på denna länk. Föreläsningen går igenom biförluster med data från hela världen inklusive Sverige och Norden. Paxton pratar en hel del om neonikotinoider och ders påverkan på bin och humlor. Även EU´s förbud av tre sorters neonikotinoider kommer upp.
Robert Paxton är professor i zoologi vid Martin Luther Universität i Halle Wittenberg, Tyskland. Han är expert på insekternas ekologi, värd-parasit samevolution, pollen och gentik.

Intressant länk om neonikotinoider
 Ringsjöortens Biodlarförening har en sida som handlar om neonikotinoider, du hittar den här. Det är en mycket ambitiös sida med kemiska formler, nikotinoidernas påverkan på levande organismer, olika handelspreparat och deras verkan samt inte minst referenser om du vill gå vidare. Läs och få mer kunskap om ett viktigt område för oss biodlare.

Det nationella honungsprogrammet
Vet du om att vi i Sverige har ett nationellt honungsprogram som syftar till att förbättra villkoren för produktion och försäljning av honung? Vet du om att vi i Sverige har satsat fem miljoner kronor årligen för att förbättra villkoren för biodlingen? Om du inte känner till det nationella honungsprogrammet är du i gott sällskap. Ungefär hälften av biodlarna i Sverige känner inte till det nationella honungsprogrammet.
Hur de satsade pengarna har använts och vilka resultat som har uppnåtts redovisas sedan tre år tillbaka vid en årlig konferens och i år 2014, gick konferensen av stapeln tisdagen den 28 januari i Stockholm. Konferensen är gratis och från Nyköpings Biodlare hade tre personer, Agneta Skott, Bengt Skott och Arne Fjällborg, åkt upp för att ta del av programmet. Programmet kan du ta del av här. De flesta forskningar  som har fått medel under 2013 och som redovisades i Stockholm den 28 januari har publicerats i Bitidningen fortlöpande under fjolåret. Du kan i denna sammanställning gå tillbaka i de aktuella numren av Bitidningen och läsa om de olika forskningarna.

Passa på när du har lite tid över att studera om bin och biodling. Det finns en hel del här på nätet som du kan ta del av. Om vi börjar med en del på svenska:

  • Jordbruksverket. Här finns en hel avdelning som handlar om Bin och humlor.
  • Biodling SWE, på You Tube, en serie med olika biodlingstips som är framtagna och producerade av SBR. Mycket av materialet har också getts ut i form av DVD-skivor. Vänd dig till mig (arne.fjallborg@gmail.com) om du önskar ett gratisexemplar.
  • Vi får inte heller glömma Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, som har en hel del forskning om och kring bin.

Går vi sedan över till material på engelska så finns det en uppsjö av material. Här kommer några källor som innehåller en hel del spännande material:

  • National Honey Show. Se bara på under vilka villkor de bedriver biodling i Kanada (Keeping Bees in Frozen North America).
  • Backyard Beekeeping.
  • TED. TED är en hemsida som innehåller mycket föredrag och diskussioner inom en stor mängd vetenskaper. Det finns bland annat en hel del föredrag och diskussioner om bin, ett exempel är föredraget Varför försvinner bina? av Marla Spivak.
    Förslag: skriv in ordet honeybees i sökrutan (uppe till höger). Du kommer att få upp en mängd spännande föredrag om bin.
  • Många vetenskapliga publikationer publiceras i PLUS One. Här hittar du mycket biforskning som görs runt om i världen. Många gånger stöter man på forskningsrönen första gånger just här. För oss icke vetenskapsmän/forskare räcker det många gånger med att bara läsa sammanfattningarna.

Har du tips fler källor ute på nätet som du tycker är bra och som platsar under denna rubrik så vore jag glad om du skrev några rader till mig (Arne). Kanske att vi kan publicera det här.

Varför försvinner bina?

Honungsbina har funnits i 50 miljoner år, varje bisamhälle kan ha upp till 70 000 bin i en fantastisk harmoni. Så varför har bisamhällen börjat dö i mängder de senaste åren? Marla Spivak höll en förelsäning i Edinburgh i juni 2013, där hon tog upp fyra skäl till bidöden; parasiter, gifter, monokulturer och den minskande mängden blommor. Dessa orsaker interagerar med varandra och förstärker varandras negativa effekter på ett mycket tragiskt och katastrofalt sätt. Detta är inte bara ett problem som rör bina som art eftersom bina pollinerar en tredjedel av de grödor som människan lever av. Kan det vara så att bina håller upp en spegel för oss? Står vi snart i tur? Se delar av hennes föreläsning här. Föreläsningen är på engelska och drygt 15 minuter lång. Den är mycket väl värd att se.

EU:s-miljöutskott röstar för tydlig GMO-märkning av honung

På honungsburkar som innehåller genmodifierad pollen måste fortsättningsvis etiketten märkas med att de innehåller just genmodifierad pollen. Detta beslutade EU:s-miljöutskott i går den 27 november. Nu går frågan till EU-parlamentet för slutlig omröstning. Förhoppningsvis blir beslutet där som miljöutskottet föreslår, det vill säga att honungsburken skall märkas om bina har samlat nektar och pollen på fält med genmodifierad gröda.

Mer pengar ska motverka bidöden

Sveriges Television hade ett intressant inslag om bidöden den 12 april 2013. Du kan läsa om inslaget och se på nyhetsinslaget i form av rörliga bilder på denna länk.

Mer från Sveriges Television – Bin höjer priset på jordgubbar

Du kan ta del av denna trevliga lilla nyhet på denna länk. Kanske något för dig Anders att använda som argument när dina bin pollinerar jordgubbarna till “din” jordgubbsodlare? Något bidrag borde du ju kunna utverka för det jobb som dina bin lägger ned.

Neonikotinoiders påverkan på binas orienteringsförmåga

En video från BBC beskriver ett vetenskapligt experiment som visar neonikotenoidernas effekt på binas förmåga att hitta hem. Videon är på engelska. Se videon här.

Massdöd av bin – samhällsekonomiska konsekvenser och möjliga åtgärder

Jordbruksverket har tagit initiativ till en utredning om vad som händer om honungsbina dör och vad vi kan göra för att förhindra att det sker. Honungsbin har ett stort ekonomiskt värde utöver produktionen av honung och vax. De pollinerar också viktiga grödor och är nyckelorganismer för den biologiska mångfalden.
Varraokvalster och associerade virus orsakar massdöd av bin både i Sverige och internationellt. En bra strategi mot varroakvalster är avgörande för att minska risken för massdöd av bin. Dessutom behövs nya beredskapsplaner mot ett antal patogener som utgör ett hot mot den svenska biodlingen.
I slättbygderna, som är landskap med intensiv växtodling och låg andel skog och andra naturliga biotoper, är det brist på pollen- och nektarväxter. Detta är ett hot mot binas hälsa och pollineringsarbete.
Du kan läsa mer om utredningen i rapporten Massdöd av bin – samhällsekonomiska konsekvenser och möjliga åtgärder. Det finns även en kortversion av rapporten där du snabbt kan få en överblick över de viktigaste slutsatserna i rapporten. Här kan du ladda ned kortversionen.

En ny spännande och intressant film om binas och biodlingens situation i världen

Filmen Inte bara honung av Marcus Imhoof från Schweiz  är en mycket stark film som har deltagit på Göteborgs Filmfestival. Föreningen har köpt filmen och den kommer att visas torsdagen den 6 februari 2014. Läs mer under program. Filmen kan sedan lånas av föreningens medlemmar.

Artiklar och notiser om bin och bekämpningsmedel

Nedan har jag samlat en del artiklar om bin och bekämpningsmedel. Tipsen har kommit från medlemmar. Forttsätt att sända in tips, både om detta ämne och andra. Sänd in tipset till arne.fjallborg@gmail.com

Vad är neonikotinoider? Tystberga biodlareföreningen har en bra sammanfattning på svenska och de har även ett par bra länkar på samma sida. Besök gärna sidan på denna länk.

Ytterligare en pusselbit till CCD – bidöden.
Det är forskare vid University of Maryland och US Department of Agriculture som har hittat ännu en pusselbit. Det de har funnit är att en cocktail bestående av pesticider (bekämpningsmedel mot insekter) och fungicider (bekämpningsmedel mot svamp) är boven. Dessa medel förorenar pollenet som bina tar in i kupan och matar larverna med, med resultat att samhället kollapsar. Läs hela reportaget här http://qz.com/107970/scientists-discover-whats-killing-the-bees-and-its-worse-than-you-thought/.
Översätter vi artikelns rubrik till svenska blir det:
BE APOCALYPSE
Forskare upptäcker vad som dödar bina och det är värre än du trodde

 

tips.jpg
Tycker du att det är jobbigt att läsa dokument på engelska och skulle gärna läsa dem på svenska?  Du kan översätta texten så att du i alla fall får en klar uppfattning om vad som står i dokumentet. Jag har undersökt Internet Explorer och Google Chrome och båda kan översätta en text från engelska till svenska. De gör detta med hjälp av ett tillägg som du installerar i webbläsaren.